ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

       Народна библиотека "Вук Караџић" се од 1972. године бави и иѕдавачком делатношћу. Монографске публикације издаје самостално или у сарадњи са другим установама културе. Својим садржајем, публикације се баве личностима и догађајима из културне историје Крагујевца и околине, а њихови аутори су најчешће са ових простора.
       Од 1995. године Библиотека издаје и лист "Крагујевачко читалиште" који излази два пута годишње. Поред тога што културну јавност информише о раду и активностима Библиотеке, "Крагујевачко читалиште" своје странице уступа крагујевачким песницима, прозаистима, преводиоцима, историчарима и свим другим креативним људима. 

 

Make a Free Website with Yola.